* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Izložba skulptura "Dva Petra"

Galerija SKUC-Pula
Glas Istre, 29.listopada 2014.
str.36. napisao: Z.Angeleski
Izložba skulptura "Dva Petra" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R