* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dom kulture, Lovinac, 2.8.2014

"Prilike iz Like"
Petar Dolić & Petar Hranuelli
http://www.lika-online.com/izlozba-prilike-iz-like/
Dom kulture, Lovinac, 2.8.2014 Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R