* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

LOVINAC

Park skulptura
Cvituša, 2016.
LOVINAC Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R