* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Memorijalni centar Jozo Kljaković

Katalog izložbe
"Zub" P:Hranuelli
4.-23.10.2018.
Memorijalni centar Jozo Kljaković Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R