* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Mlada u košavi / park skulptura

2019, mramor
138×210×70 cm
privatno vlasništvo, Tamjanica
Mlada u košavi / park skulptura Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R