* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Muzej Like

izložba skulptura i crteža
27.10.-27.11.2017.
Gospić
Muzej Like Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R