* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

NOVI MAGAZIN

BROJ 293
Beograd, 8.12.2016.
piše : Julijana Mojsilović
NOVI MAGAZIN Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R