* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

SUVREMENA SKULPTURA

Galerija Remek-djela Zagreb
17.6.-1.7.2014.
SUVREMENA SKULPTURA Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R