* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Zagreb moj grad

Jesen, 2018
broj 68/ godina XII
str.63.
Zagreb moj grad Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R