* U ATELJEU * NA IZLOŽBI U MUZEJ LIKE * NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Šetam

2017.,boksit-lički kamen
16,8x6,7x4,7cm
Galerija ARTE, Kragujevac
Šetam Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU1234567891011
OSVRT info