* U ATELJEU* NA IZLOŽBI* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Buđenje

2018. boksit - lički kamen
20x33x28cm
vlasništvo autor
Buđenje Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R