* U ATELJEU * NA IZLOŽBI U MUZEJ LIKE * NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Skoči, čekam te

2017., boksit-lički kamen
34x42x16cm
MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Skoči, čekam te Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R