* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Šuljam se polako

2017., bizek
29,5x20,3x16,7cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo
Šuljam se polako Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R