* U ATELJEU* NA IZLOŽBI* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera i fićo

2018., mramor
10x28x8cm, publicirana i izlagana
vlasništvo autor
Venera i fićo Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R