* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"K - V"

2011. granit
27x50x10cm
privatno vlasništvo, Podsused
"K - V" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
OSVRT Mirko Škoc