* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Gotika"

2010. granit
19 x 33 x 10 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
"Gotika" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
OSVRT Mirko Škoc