* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Gotika"

2010. granit
19 x 33 x 10 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
"Gotika" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
OSVRT Mirko Škoc