* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Katedrala"

2010. granit
28 x 53 x 10 cm
privatno vlasništvo, Hvar
"Katedrala" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
OSVRT Mirko Škoc