* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"KATEDRALA"

2008
GRANIT, 13 X 24 X 6 + 25 X 10 X 8 CM
privatno vlasništvo
"KATEDRALA" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
OSVRT Mirko Škoc