* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Jak vjetar

2020., brušeno staklo
19x20x19cm
vlasništvo autor
Jak vjetar Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R