* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo ljubavi

2018., brušeno staklo
15,7x11,5x8,5cm
vlasništvo-autor
Anđeo ljubavi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R