* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo teških krila

2020., brušeno staklo
18x22x14cm
vlasništvo autor
Anđeo teških krila Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R