* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Art historian

brušeno staklo
18,5x8,6x9,3cm
vlasništvo-autor
Art historian Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R