* U ATELJEU* U ATELJEU 2* U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo tiho dolazi

2017., mramor
36x18x10cm, publicirana
vlasništvo-autor
Anđeo tiho dolazi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* U ATELJEU 21234567891011