* U ATELJEU* U ATELJEU 2* U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vjetar u kosi

2018., mramor
42,5x16,5x6,5cm
vlasništvo-autor
Vjetar u kosi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* U ATELJEU 21234567891011