* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo elegancije

2018., brušeno staklo
16x5x8cm+postament
vlasništvo-autor
Anđeo elegancije Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R