* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo koči

2019., brušeno stako
6,4x4,8x5,2cm
vlasništvo autor
Anđeo koči Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R