* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo pri poletu

2018., brušeno staklo
9,5x6,5x11,5cm
vlasništvo-autor
Anđeo pri poletu Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R