* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Art historian

brušeno staklo
18,5x8,6x9,3cm + postament
vlasništvo-autor
Art historian Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R