* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Pala je

2018., brušeno staklo
6,5x13,7x6,5cm
vlasništvo-autor
Pala je Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R