* U ATELJEU * NA IZLOŽBI U MUZEJ LIKE * NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU
*ŽIVOTOPIS      
PETAR HRANUELLI, rođen u Supetru (27.12.1975.), a do 1994. godine živi u Postirama na otoku Braču. Izlaže od 1994. godine na 45 samostalnih i 90 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja. O njegovom umjetničkom radu pisali su istaknuti likovni kritičari: Nikola Albaneže, Nikolina Mahović, Stanko Špoljarić, Rašeljka Bilić, Romina Peritz, Davorin Vujičić, Draženka Jalšić Ernečić , Snježana Kauzlarić, Romana Tekić, Kristina Tamara Franić,... Djela mu se nalaze u javnim i privatnim zbirkama ( Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Nizozemska, Italija, Austrija, Srbija, Turska, Engleska, Španjolska, Kalifornija, Čile,... ) Član je HDLU-a od 2006. godine. Živi i stvara u Zagrebu i Rasoji.Petar Hranuelli was born in Supetar (Brač) on 27 December 1975 and up to 1994 he lived in Postira on the island of Brač, (Croatia). He has been exhibiting since 1994 and had 44 solo shows and took part in 90 group exhibitions at home and abroad. He is the recipient of several awards and accolades. Prominent art critics have written on his work: Nikola Albaneže, Nikola Mahović, Stanko Špoljarić,
Rašeljka Bilić, Romina Peritz, Davorin Vujičić, Draženka Jalšić Ernečić, Snježana Kauzlarić, Romana Tekić, Kristina tamara Franić ... His artwork is housed in public and private collections (Croatia, Slovenia, Germany, Italy, Austria, Serbia, Turkey, England, Spain, California, Chile …) He has been a member of Croatian Association of Artists since 2006. He lives and works in Zagreb and Rasoja, Croatia.


Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
O UMJETNIKU*ŽIVOTOPIS*SAMOSTALNE IZLOŽBE / 45*SKUPNE IZLOŽBE / 90*LIKOVNE KOLONIJE / 62*JAVNI RADOVI, NAGRADE I POHVALE*BIBLIOGRAFIJADraženka Jalšić ErnečićMarijan GrakalićRomina Peritz Nikola AlbanežeDavorin VujičićSnježana KauzlarićVesna Bunčić*KONTAKT