* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Venera I "

2010., granit, 25 x 15 x 10 cm
izagano 2011. Muzej grada Skradina, Skradin
privatno vlasništvo, Zagreb
"Venera I " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R