* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Atletičarka

2017., mramor
34x21x10cm, publicirana i izlagana
Atletičarka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R