* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Be a lady

2016., mramor
visina 41 cm
privatno vlasništvo, Beograd
Be a lady Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R