* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik i Venera

2015.,lički kamen
20x17x10cm
privatno vlasništvo, Kragujevac, Srbija
Bik i Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R