* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bludnica

2017., lički kamen
43x31x13cm
privatno vlasništvo, Kragujevac
Bludnica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R