* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Borba s vjetrom I

2017., mramor
visina 46,7cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Borba s vjetrom I Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R