* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bucka

2017., kamen
12x12x10cm, publicirana
privatno vlasništvo, Beograd
Bucka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R