* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Čekam te

2019., bizek - zagrebački kamen
16x16x13cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Čekam te Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R