* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Čuća

2012., mramor, 19×16×6 cm
privatno vlasništvo, Pula
Čuća Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R