* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dalmatinka

2016., kamen
49x15x11cm
Privatno vlasništvo, Švicarska
Dalmatinka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R