* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dalmatinka

2016., kamen
49x15x11cm
Privatno vlasništvo, Švicarska
Dalmatinka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R