* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dalmatinka

2017., mramor
visina 40 cm
privatno vlasništvo
Dalmatinka    Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R