* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dama u fotelji

lički kamen
16x16x9cm
privatno vlasništvo, Švicarska
Dama u fotelji Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R