* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dama u fotelji

lički kamen
16x16x9cm
privatno vlasništvo, Švicarska
Dama u fotelji Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R