* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Direktorica

2017., bizek
34x16x14cm
privatno vlasništvo
Direktorica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R