* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Do jaja

2015., boksit-lički kamen
19,5x19x8cm
Do jaja Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R