* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dolazim

2017., granit
28x25x8cm (reljef)
privatno vlasništvo
Dolazim Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R