* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dugonoga

2015.,lički kamen
30x17x11cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Dugonoga Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R