* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Europa

2017.,boksit-lički kamen
29,5x23,7x14,8cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo, Ljubljana
Europa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R