* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Hopa-cupa

2016.,boksit,lički kamen
41x18x21cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo, Zagreb
Hopa-cupa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R