* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Idem na frizuru

2017.,boksit-lički kamen
22,7x7,5x6,4cm, publicirana i izlagana
Idem na frizuru Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R