* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Idemo...

2016., mramor
25,5x10,0x7,2cm
privatno vlasništvo
Idemo... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R